• Dolar Alış TL
  • Dolar Satış TL
  • Euro Alış TL
  • Euro Satış TL
Reklam
Reklam

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ağır Ceza!

Reklam
, 0 Yorum

Haklılığımız birkez daha ortaya çıktı. Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ağır Ceza! …

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, Şube Müdürü Mecit Madenkuyu ve Milli Eğitim Şefi Hasan Bilgekağan’a 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenci taşıma işine ait ihaleyi usulsüz yaptıkları iddiasıyla İlçemiz Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verilmişti. Pazarcık Kaymakamlığı’nın soruşturma izni vermesine itiraz eden Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, Milli Eğitim Şube Müdürü Mecit Madenkuyu ve Şef Hasan Bilgekağan’ın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından itirazı reddedildi. Böylece ihaleyi usulsüz yaptıkları iddiasıyla söz konusu kişiler hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle yargılanmalarının önü açıldı.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılının bitmesinin ardından 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Taşıma İhalesini Açık İhale Usulüyle yapmaları konusunda uyarılarımıza rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo ve İhale Komisyonu ihaleyi şartları oluşmadığı halde usulsüz yapmıştı. İlçemiz Kaymakamlığının istediği mesafe ölçme, katsayı ve yaklaşık maliyetlerin hesaplanması gibi çalışmalarını belgelendiremedikleri gibi, ihaleye çıkmaları için önlerinde 2 ay gibi süre olmasına rağmen, işi bekleterek, okulların açılmasına yakın bir zamana denk getitip, ‘zaman kısıtlıydı; o yüzden de ihaleyi böyle yapmak zorunda kaldık’ gibi savunmalarını  Kaymakamlık geçerli görmedi. Üstelik şartları oluşmadığı halde ihaleyi pazarlık usulü ile yaptılar. Bu nedenle usulsüz ihale ile suçlanmak zorunda kaldılar.

Söz konusu kişiler Pazarcık Kaymakamlığı’nın 21.10.2016 gün ve 2016/12 sayılı soruşturmasına itiraz ettiler. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 2016/407 sayılı kararla itirazlarını reddederek, gerekçesinde şunlara yer verdi:

“Ön inceleme dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; her ne kadar itiraz edenler tarafından, taşıma işinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe yetiştirilmesi amacıyla ve 18.07.2016 tarihinde kendilerine bildirilen Genelge ile taşımacılık işlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacağının tebliğ edilmesi üzerine öngörülemeyen bu olay nedeniyle ivedilikle pazarlık usulüne göre yapıldığı iddia edilmekte ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun açık ihale usulünün ilan süresi ve ilanın kısaltılabilmesine ilişkin hükümleri uyarınca bildirimin yapıldığı süre ile eğitim öğretimin başladığı tarih aralığında yapılabilmesinin imkan dahilinde olduğu, dolayısıyla ihmali bir davranışla dahi olsa bu hususların sorumlular tarafından irdelenmediği göz önüne alındığında, Mehmet ÇİLO, Mecit MADENKUYU ve Hasan BİLGEKAĞAN’ın üstüne atılı eylemlerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında soruşturma açılmasını gerekli kılacak nitelik ve yeterlilikte bilgi ve belgenin bulunduğu anlaşılmış olup; soruşturma izni verilmesine ilişkin kararda yöntem  ve yasaya aykırılık görülmediğinden Mehmet ÇİLO, Mecit MADENKUYU ve Hasan BİLGEKAĞAN’ın yaptıkları İTİRAZLARIN REDDİNE, soruşturma izni verilmesine ilişkin 21.10.2016 gün ve 2016/12 sayılı kararın ONANMASINA, dosyanın 4483 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilmek üzere Pazarcık Kaymakamlığı’na gönderilmesine, kararın ilgililere tebliğine, 13/12/ 2016 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.”

Haber: A. Bülent ÖZDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN